Hoe verloopt een race?

Voor het Belgisch kampioenschap word er meestal gereden op 2 banen naast elkaar, tenzij de veiligheid voor het publiek of de piloten dit niet toelaat.

De piloten moet 30,48m (100ft) zo snel mogelijk proberen af te leggen zonder dat de machine de grond raakt met het gedeelte van de unimotorcycle voor het wiel.

De geregistreerde tijden zijn inclusief de reactietijd van de piloot.

De tijd begint dus te lopen vanaf een groen licht.

Na de run geeft een groen licht aan welke baan de snelste tijd heeft gereden en een rood licht voor de baan met de traagste tijd.

Puntentelling voor het Belgische Kampioenschap

De piloten moeten met hun machine niet enkel de snelste tijd rijden! Er wordt ook enige regelmaat verwacht.

Er moeten minimaal 3 geldige runs gereden worden (op een totaal van 6 runs).

De piloten die minder slechts 2,1 of 0 geldige runs rijden, worden onderaan de rangschikking geplaatst.

Wat is een geldige run?

De unimtorcycle raakt tijdens een run de grond niet met een onderdeel vóór het wiel.

Om dit te controleren zijn er per racebaan 2 scheidsrechters opgesteld per baan.

Elke scheidsrechter beoordeelt individueel de run en vlagt deze af indien hij oordeelt dat de grond werd geraakt voor de eindmeet.

Indien 2 scheidsrechters op dezelfde baan oordelen dat er werd geraakt (twee vlaggen), wordt de run ongeldig verklaart.

Indien slechts 1 scheidsrechter vlagt, is de run geldig.

De unimotorcycle blijft steeds binnen zijn eigen baan

Het gaat hier natuurlijk om een veiligheidsaspect.

Op de grens van de banen worden kleine verkeerskegeltjes en een gekleurd lint geplaatst.

Indien zo'n kegeltje wordt geraakt, of indien de piloot over het lint gaat, wordt de run afgekeurd.

De piloot vertrekt niet vóór het groene licht (geen valse start).

Het meetsysteem registreert automatisch of een piloot te vroeg vertrekt en keurt de run automatisch af.

Hoe herken je een correcte run?

Het lichtsysteem duid een groen licht aan voor de baan met de snelste tijd en een rood licht voor de baan met de tragere tijd.

Hoe herken je een afgekeurde run?

Het lichtsysteem duidt én een rood én een oranje licht aan. Op de tijdsdisplay wordt de tijd verwijderd.

 

Het Belgisch Kampioenschap volgen?

Breng een bezoekje aan de website van de Belgian UniMotorcycle Society (B.U.M.S.)

www.unimotorcycle.be